Monitoring

Usługa Monitoring Podmiotów dostępna w Serwisie Portal KRS umożliwia bieżące monitorowanie portfela podmiotów (Kontrahentów, Dostawców) pod kątem wystąpienia zmian, które mogą mieć wpływ na współpracę.

Użytkownik samodzielnie wybiera listę monitorowanych źródeł oraz odpowiadające im kategorie zdarzeń.

Dla poszczególnych źródeł dostępne są poniższe zdarzenia:

 • Dla źródeł KRS i CEIDG – zmiany: Nazwy, Adresu, PKD, Zarządu/Udziałowców, Upadłości, Postępowania układowe i naprawcze ….
 • Dla źródeł Giełdy Długów (GW), Dział 4 KRS – dodanie, usunięcie, zmiana wpisu o zadłużeniu
 • Dla źródła Beneficjent Rzeczywisty (KRSBR) – zmiana beneficjenta rzeczywistego podmiotu
 • Dla źródeł Ogólnopolski Informator Upadłości (OIU), Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) – pojawienie się wpisu o upadłości
 • Dla źródła Dotacje EU – dodanie, usunięcie, zmiana informacji o przyznanej dotacji
 • Dla źródła Ostrzeżenia KNF – dodanie, usunięcie, zmiana wpisu na Liście Ostrzeżeń Publicznych KNF
 • Dla źródła Urząd Regulacji Energetyki (URE) – dodanie, usunięcie podmiotu, zmiana wpisu/danych
 • Dla źródła Rejestr Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych KNF – dodanie, usunięcie, zmiana wpisu
 • Dla źródła Polska Lista Sankcyjna (lista podmiotów i osób objętych sankcjami MSWiA) – dodanie, usunięcie, zmiana ostrzeżenia
 • eSprawozdania – pobranie sprawozdań finansowych z e-KRS tzn. wyniki finansowe podmiotu za dany rok są dostępne

Użytkownik jest powiadamiany komunikatem e-mail, z wybraną częstością np. codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu o zdarzeniach, jakie wystąpiły dla portfela monitorowanych podmiotów. Przykład ustawień Profilu monitoringu:

Powiadomienie Monitoringu nie zawiera danych firmy po zmianie, lecz informację jakiej kategorii dotyczyła zmiana np. zmiana właściciela, zmiana adresu czy przedmiotu działalności. W celu zapoznania się z informacją po zmianie Klient ma możliwość pobrania aktualnego raportu o firmie.

Schemat usługi monitoringu

Baza zdarzeń monitoringu jest generowana codziennie dla wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Polsce i porównywana jest z listą podmiotów zgłoszonych do monitoringu przez Klienta. Z kolei baza podmiotów do monitoringu jest wysyłana do usługi lub zmieniana samodzielnie przez Klienta:

 • w pakietach z dowolną liczbą podmiotów (poprzez wgranie pliku wsadowego XML)
 • pojedynczo, poprzez dodanie Nazwy wraz z numerem KRS lub NIP lub REGON do listy podmiotów monitorowanych

W wyniku porównania listy zdarzeń z listą monitorowanych podmiotów usługa generuje listę zdarzeń, o których Klient jest informowany:

 • w formie powiadomienia e-mail – lista zdarzeń dla podmiotów może znajdować się w treści maila lub w załączniku (CSV lub XML), z możliwością zabezpieczenia indywidualnym hasłem
 • w formie komunikatu API
 • w Panelu zdarzeń Serwisu Portal KRS (przykład poniżej)

Formularz kontaktowy

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)
  Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa (dalej „my”) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć tutaj: link do pełnej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego.


  InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

  ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa

  Kapitał zakładowy: 25 000 zł

  KRS: 0000325302
  NIP: 1132752571
  REGON: 141754310

  Obsługa Klienta

  email: info@informacjakredytowa.pl

  Sprzedaż

  email: sales@informacjakredytowa.pl

  Telefon

  tel: 22 698 67 68

  Polityka prywatności |Polityka cookies | Wszelkie prawa zastrzeżone © . | by interaktywni24.pl