Dochowuj w swojej firmie należytej staranności

Wykorzystanie serwisu Portal KRS to:

 • Identyfikacja i weryfikacja kontrahentów zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów
 • Sprawdzanie w czasie rzeczywistym baz rządowych: KRS, eSprawozdania, CEIDG, REGON, VAT Biała Lista, CRBR, KNF, AML, SUDOP, KRZ
 • Zabezpieczenie się przed kwestionowaniem prawa do odliczenia podatku VAT
 • Posiadanie dowodu dochowania należytej staranności w kontaktach handlowych

O serwisie

Compliance, czyli inaczej zarządzanie zgodnością obejmuje dzisiaj nie tylko działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, standardami etycznymi i moralnymi ,czy też z regulacjami dobrowolnie przyjętymi przez przedsiębiorstwa. Także weryfikacja kontrahentów/dostawców, która wpisuje się w dbałość o dochowanie należytej staranności, powinna być integralną częścią tych działań w każdej firmie. Idea compliance przestała być już domeną jedynie branży finansowej, obejmuje wszystkie sektory gospodarki.

InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. dostawca serwisu Portal KRS od 2009 roku wspiera w instytucjach finansowych procesy weryfikacji firm oraz dostarcza wiarygodne informacje rejestrowe oraz o powiązaniach. Zawartość oraz funkcjonalności serwisu Portal KRS są odzwierciedleniem praktyk stosowanych w działach finansowych i ryzyka szeregu instytucji leasingowych, faktoringowych, pożyczkowych oraz banków. Międzynarodowy Certyfikat System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO/IEC 27001:2017 (ISMS), potwierdza poważne traktowanie przez naszą Spółkę kwestii bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania jakości usług.

Oferta serwisu skierowana jest dla każdej firmy, która chce podejmować odpowiedzialne decyzje gospodarcze. Ocena kondycji obecnych i potencjalnych Partnerów to nie tylko dochowanie należytej staranności, lecz także oszczędność wielu potencjalnych problemów związanych m.in. z dochodzeniem należności, czy uczestnictwem w karuzeli VAT.

50

źródeł

12

lat na rynku

3 mln.

pobranych raportów

Co nas wyróżnia?

Zobacz film

Film omawia działanie kluczowych elementów Portalu KRS:

 • wyszukiwanie podmiotu w serwisie,
 • pobieranie raportu Wiarygodności,
 • omówienie najważniejszych sekcji raportu.

(włącz dźwięk)

Zobacz film

Film omawia usługę Monitoring Podmiotów:

 • wgrywanie firm do monitoringu,
 • wybór monitorowanych źródeł i kategorii zdarzeń,
 • generowanie listy zdarzeń,
 • tworzenie Profili monitoringu,

(włącz dźwięk)

Rekomendacje

,,Dzięki obsłudze przez system dostępu do bazy KRS, umożliwia pracę z danymi:

 • aktualnymi oraz historią zmian w podmiocie,
 • o powiązaniach kapitałowo-osobowych,
 • automatycznej weryfikacji otoczenia badanej firmy pod kątem m.in. zadłużenia ujawnionego na giełdach wierzytelności, czy ogłoszonych upadłości.”
Wiceprezes Zarządu Getin Leasing S.A.

,,Dane KRS dostarczane przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. wspierają w naszej spółce procesy zarządzania ryzykiem kredytowym, poprzez zapewnienie natychmiastowego dostępu do danych weryfikowanego podmiotu w zakresie:

 • historii wpisów w KRS (dla zmian m.in. adresowych, kapitałowych, zarządczych),
 • powiązań kapitałowo-osobowych i możliwości ich analizy w formie graficznej sięgającej dwóch lub więcej poziomów powiązań,
 • danych o zadłużeniu publicznoprawnym ujawnionym w Dziale 4 KRS,
 • analizy struktury własnościowej i jej zmian w czasie,
 • automatycznego wyznaczania beneficjenta rzeczywistego,
 • szybkiej informacji o wystąpieniu wrażliwych informacji w badanej spółce w formie Alertów, które mogą być parametryzowane indywidualnie.
Dyrektor ds. Sprzedaży i Relacji z Brokerami Atradius Credito y Caucion S.A.
Dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka Atradius Credito y Caucion S.A.

„Raporty … umożliwiają użytkownikowi szybkie zapoznanie się z informacjami na temat kontrahenta w oparciu o dane z wielu źródeł, które weryfikowane są w czasie rzeczywistym, m.in.:

 • dane rejestrowe: KRS/CEIDG/REGON,
 • dane o zadłużeniu z biur informacji gospodarczej,
 • inne bazy: giełdy wierzytelności, rejestry publiczne (Ostrzeżenia KNF, Dotacje UE), upadłości firm.”
Kierownik Windykacji Eden Springs Sp. z o.o.

Oferta

Baza Raport KRS Raport CEIDG / S.C. Raport wiarygodności Monitoring
Baza KRS (MSiG) -
Sprawozdania finansowe -
Beneficjent Rzeczywisty
Dokumenty KRS -
Rejestr REGON - -
Biała lista VAT - -
Rejestr CEIDG -
Dział 4 KRS - zobowiązania -
Krajowy Rejestr Zadłużonych - -
SUDOP - - -
Giełdy Wierzytelności - -
Dotacje UE - -
Ostrzeżenia KNF - -
Upadłości firm - -
Upadłości MSiG -
AML listy sankcyjne - -
Rejestry UOKIK - - -
Rejestr Usług Płatniczych - - -
Urząd Regulacji Energetyki - -
Rejestr Pośredników Kredytowych i
Instytucji Pożyczkowych KNF
- -
BIG InfoMonitor S.A. (negatywna 0-1) - - -
Decyzja kredytowa3 - - -
BIG InfoMonitor S.A. 1 2 - - -
ERIF BIG S.A. 1 2 - - -
BIG KRD S.A. 1 - - -

1 możliwość włączenia sprawdzenia bazy do raportu Wiarygodności na podstawie bezpośredniej umowy Klienta z BIG.

2 dla sprawdzeń baz BIG realizowanych za pośrednictwem InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. naliczane są dodatkowe opłaty.

3 na podstawie własnych ustawień użytkownika.

 

Chciałbyś poznać szczegóły oferty lub zamówić bezpłatną prezentację w Twojej firmie?

Skorzystaj z formularza kontaktu.

Stały miesięczny abonament 300 zł

Raport wiarygodności 10 zł

Aktywacja 0 zł

Dowolna liczba użytkowników

200 raportów KRS w abonamencie

API

Ceny netto (+23% VAT)

Monitoring Abonament miesięczny 200 zł

Powiązania Abonament miesięczny 200 zł

Formularz kontaktowy

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)
  Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa (dalej „my”) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć tutaj: link do pełnej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego.


  InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

  ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa

  Kapitał zakładowy: 25 000 zł

  KRS: 0000325302
  NIP: 1132752571
  REGON: 141754310

  Obsługa Klienta

  email: info@informacjakredytowa.pl

  Sprzedaż

  email: sales@informacjakredytowa.pl

  Telefon

  tel: 22 698 67 68

  Polityka prywatności |Polityka cookies | Wszelkie prawa zastrzeżone © . | by interaktywni24.pl