Grafy KRS

W ramach raportu KRS szereg danych prezentowanych jest w formie graficznej.

Relacje: właścicielskie, zarządcze, nadzorcze prezentowane są w formie wykresów na osi czasu. Dzięki temu w przejrzysty sposób dostępna jest wiedza o tym, kto i kiedy reprezentował firmę oraz był jej właścicielem, wraz z informacją o posiadanych udziałach.

Prezentacja struktury kapitałowej, to:

 • zmiany kapitału w czasie wraz ze strukturą udziałowców (wartościową i procentową),
 • struktura kapitałowa podmiotu (zarówno aktualna, jak też na dany dzień),
 • wskazanie beneficjenta rzeczywistego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (implementującą Dyrektywę AML IV).

Interaktywny graf relacji umożliwia szybkie zapoznanie się ze strukturą relacji aktualnych i historycznych sprawdzanej firmy:

 • najechanie kursorem na ikonę podmiotu powoduje wyświetlenie metryki zawierającej podstawowe informacje o podmiocie,
 • możliwość otwarcia raportu o podmiocie powiązanym z poziomu grafu relacji,
 • możliwość rozwinięcia relacji kapitałowo-osobowych dla wybranego podmiotu powiązanego, bez konieczności generowania nowego raportu,
 • możliwość filtrowania wg. rodzaju relacji, okresu czasu.

Formularz kontaktowy

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)
  Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa (dalej „my”) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć tutaj: link do pełnej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego.


  InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

  ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa

  Kapitał zakładowy: 25 000 zł

  KRS: 0000325302
  NIP: 1132752571
  REGON: 141754310

  Obsługa Klienta

  email: info@informacjakredytowa.pl

  Sprzedaż

  email: sales@informacjakredytowa.pl

  Telefon

  tel: 22 698 67 68

  Polityka prywatności |Polityka cookies | Wszelkie prawa zastrzeżone © . | by interaktywni24.pl