Beneficjent rzeczywisty

Zmiany wynikające z implementacji dyrektywy AMLV nakładają obowiązki na instytucje obowiązane, które:

 • identyfikując beneficjentów rzeczywistych nie mogą polegać wyłącznie na informacjach pochodzących z CRBR,
 • powinny odnotowywać rozbieżności pomiędzy informacjami dostępnymi w CRBR, a ustalonymi niezależnie o beneficjencie rzeczywistym klienta

Porównaj Beneficjenta w raportach KRS ułatwia dostosowanie się do nowych przepisów AML w ramach wykorzystania mechanizmu automatycznego, na który składają się:

 • pobranie raportu z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) ze wskazaną listą beneficjentów podmiotu,
 • wskazanie beneficjentów podmiotu, którzy są wyznaczani niezależnie od CRBR, na podstawie struktury kapitałowej podmiotu ujawnionej w raporcie KRS, z użyciem algorytmu identyfikującego udziały >25% (bezpośrednie i pośrednie),
 • automatyczne porównanie beneficjentów podmiotu wg. odpowiedzi obu tych źródeł, w celu identyfikacji rozbieżności w danych beneficjenta w zakresie jego: numeru PESEL, Nazwiska, Imion, statusu udziałów (pośrednie, bezpośrednie).

Przykładowy/demonstracyjny wynik porównania dla zgodność częściowa. Dane osobowe zanonimizowane.

 • zgodność – w bazie KRS oraz CRBR znajdują się takie same dane dla tych samych osób,
 • zgodność częściowa – w bazie KRS oraz CRBR znajdują się dane tych samych osób, lecz różnią się między sobą nieistotnie np. niepodanie drugiego imienia, czy też wskazany inny rodzaj udziałów,
 • brak w KRS-BR – brak możliwości wskazania beneficjenta w oparciu o bazę KRS, pomimo, że informacja występuje w CRBR,
 • brak w CRBR – w CRBR brak informacji o beneficjencie podmiotu, pomimo, że został wskazany w oparciu o bazę KRS.
Alert/ostrzeżenie dla niezgodności danych w wyniku porównania

Formularz kontaktowy

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)
  Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa (dalej „my”) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć tutaj: link do pełnej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego.


  InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

  ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa

  Kapitał zakładowy: 25 000 zł

  KRS: 0000325302
  NIP: 1132752571
  REGON: 141754310

  Obsługa Klienta

  email: info@informacjakredytowa.pl

  Sprzedaż

  email: sales@informacjakredytowa.pl

  Telefon

  tel: 22 698 67 68

  Polityka prywatności |Polityka cookies | Wszelkie prawa zastrzeżone © . | by interaktywni24.pl