Grafy KRS

W ramach raportu KRS szereg danych prezentowanych jest w formie graficznej.

Relacje: właścicielskie, zarządcze, nadzorcze prezentowane są w formie wykresów na osi czasu. Dzięki temu w przejrzysty sposób dostępna jest wiedza o tym, kto i kiedy reprezentował firmę oraz był jej właścicielem, wraz z informacją o posiadanych udziałach.

Prezentacja struktury kapitałowej, to:

  • zmiany kapitału w czasie wraz ze strukturą udziałowców (wartościową i procentową),
  • struktura kapitałowa podmiotu (zarówno aktualna, jak też na dany dzień),
  • wskazanie beneficjenta rzeczywistego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (implementującą Dyrektywę AML IV).

Interaktywny graf relacji umożliwia szybkie zapoznanie się ze strukturą relacji aktualnych i historycznych sprawdzanej firmy:

  • najechanie kursorem na ikonę podmiotu powoduje wyświetlenie metryki zawierającej podstawowe informacje o podmiocie,
  • możliwość otwarcia raportu o podmiocie powiązanym z poziomu grafu relacji,
  • możliwość rozwinięcia relacji kapitałowo-osobowych dla wybranego podmiotu powiązanego, bez konieczności generowania nowego raportu,
  • możliwość filtrowania wg. rodzaju relacji, okresu czasu.

Formularz kontaktowy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)
Administratorem Twoich danych osobowych jest InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa (dalej „my”) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć tutaj: link do pełnej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego.

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany adres poczty e-mail.
Zgadzam się na otrzymywanie połączeń telefonicznych od InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 344/3 na wyżej podany numer telefonu w celu przedstawienia oferty.

InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa

Kapitał zakładowy: 25 000 zł

KRS: 0000325302
NIP: 1132752571
REGON: 141754310

Obsługa Klienta

email: info@informacjakredytowa.pl

Sprzedaż

email: sales@informacjakredytowa.pl

Telefon

tel: 22 698 67 68

Polityka prywatności |Polityka cookies | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021. | by interaktywni24.pl