Aktualności

W dniu 19 kwietnia 2018 r. Związek Polskiego Leasingu zorganizował „E- Leasing Day”, pierwsze tego typu wydarzenie, w całości poświęcone digitalizacji leasingu.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci branży leasingowej, dostawcy usług i rozwiązań IT oraz eksperci zewnętrzni m.in. Pani Anna Streżyńska (była Minister Cyfryzacji, obecnie Prezes MC2 Solutions). InformacjaKredytowa.pl zaprezentowała na konferencji możliwości dostępne w serwisie Portal KRS. W szczególności spotkały się z dużym zainteresowaniem zagadnienia:

 1. wykorzystania Alertów KRS na etapie rejestarcji klienta, jako pierwsze źródło weryfikacji,
 2. moduł Powiązania – w weryfikacji stron finansowanej transakcji.
E-Leasing Day

W ramach rozwoju Portalu KRS w tej znaczącej aktualizacji:

 • włączyliśmy do zasobów serwisu także raporty: podmiot CEIDG oraz podmiot S.C. (spółka cywilna) – możliwość pobierania bez dodatkowych opłat,
 • wprowadziliśmy nowe, dynamiczne wyszukiwanie na podstawie wpisywanej nazwy podmiotu bądź fragmentu nazwy,
 • włączyliśmy możliwość pobierania raportów Wiarygodności,
 • od teraz raport Wiarygodności – może zawierać sprawdzenie baz biur informacji gospodarczej.

Nowe źródło Dział 4 KRS zostaje włączone do weryfikacji w ramach raportów rejestrowych KRS oraz raportów Wiarygodności. Jednocześnie integralną częścią raportu KRS staje się pobranie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości – aktualnego odpisu w pdf. Dział 4 KRS jest istotnym źródłem informacji o zobowiązaniach pieniężnych. Zawiera wpisy dotyczące:

 • istniejących zobowiązań publicznoprawnych wobec: Urzędów Skarbowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izb Celnych,
 • bezskutecznych egzekucji komorniczych,
 • zabezpieczeń na majątku weryfikowanego podmiotu.

W rankingu ogólnym IT@Bank (listopad 2017 r) InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. zajmuje 6 miejsce (na 50 podmiotów objętych badaniem).

Ranking IT@Bank organizowany przez miesięcznik finansowy BANK wyróżnia firmy z branży IT świadczące usługi dla branży finansowej. Ranking budowany jest w oparciu o wyniki finansowe, nakłady przeznaczane na innowacje oraz procentowy udział w portfolio podmiotów z branży finansowej (banków, instytucji finansowych sektora poza bankowego).

Lp. Nazwa firmy Ocena punktowa (pkt.) Przychody ze sprzedaży (tys.zł) Wydatki na badania i rozwój do przychodów (%) Rentowność netto (%)
1 Asseco Poland S.A. 8,39 936.800 13,9 37,6
2 Comarch S.A. 7,34 749.213 22,6 6,1
3 Diebold Nixdorf Sp. z o.o. 5,69 547.729 - 2,3
4 Sii Polska Sp. z o.o. 5,41 390.313 - 10,2
5 Alfavox Sp. z o.o. 5,37 10.033 5,1 11,0
6 InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. 5,23 435 21,8 8,6
7 Blue Media S.A. 5,11 614.417 - 0,7
8 Big Consulting Sp. z o.o. 5,04 1.238 15,9 6,5

Moduł Powiązania – to nowa funkcjonalność serwisu umożliwiająca badanie powiązań pomiędzy dwoma wskazanymi przez Użytkownika podmiotami:

 • kapitałowo-osobowych
 • geograficznych

Powiązania kapitałowo-osobowe analizowane są w oparciu o dane publikowane w MSiG oraz w oparciu o dane spółek cywilnych pochodzące z bazy GUS. Powiązania geograficzne budowane są na podstawie aktualnych danych adresowych podmiotów zarejestrowanych zarówno w MSiG, jak też w CEIDG.

Na spotkaniu eksperckim w hotelu Marriott pt. „Technologia w przeciwdziałaniu wyłudzeniom” InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. prezentuje założenia funkcjonowania oraz ofertę narzędzia zapobiegającego nadużyciom dla nowych kanałów dystrybucji produktów finansowych (on-line).

InformacjaKredytowa.pl sp. z o.o.

ul. Mińska 23 lok. 8, 03-808 Warszawa

Kapitał zakładowy: 25 000 zł

KRS: 0000325302
NIP: 1132752571
REGON: 141754310

Obsługa Klienta

email: info@informacjakredytowa.pl

Sprzedaż

email: sales@informacjakredytowa.pl

Telefon

tel: 22 698 67 68

Polityka prywatności |Polityka cookies | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021. | by interaktywni24.pl